9 nov

Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen

Tid 09-11-2017 09:00 - 15:00
Type Uddannelse
Sted Scandic i Hvidovre

Få indblik i de problemer, der er i den praktiske hverdag i forhold til brug af virksomhedsskatteordningen. Vi sætter fokus på konstruktive løsninger, der kan anvendes i praksis, så du som rådgiver ikke risikerer at pådrage dig erstatningsansvar, fordi dine klienter beskattes af en dummebøde.

Ved lov nr. 992 af 16/9-2014 og lov nr. 652 af 8/6-2016 blev der gennemført en række ændringer i virksomhedsskatteloven med det formål at forebygge såkaldt utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskatteordningen.

Der er nu mere end et år efter lovens vedtagelse kommet en lang række fortolkningsbidrag og afgørelser, der illustrerer, hvordan reglerne bruges i praksis. De giver også svar på en lang række praktiske spørgsmål.

De senere år er der også truffet en række afgørelser, der viser, at udlån af midler fra virksomhedsskatteordningen ofte fører til, at det udlånte beløb anses for hævet og udløser beskatning. Dette gælder også i forhold til kreditgivning, herunder sælgerfinansiering i forbindelse med eksempelvis generationsskifte.

Der er også fokus på, om den aktivitet, der udøves, opfylder kravene til at være erhvervsmæssig virksomhed, således at den kan placeres i virksomhedsskatteordningen og bevirker, at der beskatning af opsparet overskud udskydes.

SKAT er netop nu i gang med en kontrolaktion over for skatteydere, der benytter virksomhedsskatteordningen. Af samme grund bør man som rådgiver have fuld fokus på, hvordan man forebygger sager på dette område.

Undervisere

Torben Bagge, advokat (H), Partner i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteafdeling samt Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Undervisningsmateriale

Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende kan bruges til at slå op i.

Mål og udbytte

Fokus i kurset "Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen" er at identificere de problemer, der er i den praktiske hverdag i forhold til brug af virksomhedsskatteordningen. Vi sætter fokus på konstruktive løsninger, der kan anvendes i praksis, så du som rådgiver ikke risikerer at pådrage dig erstatningsansvar, fordi dine klienter beskattes af en dummebøde.

 

Kursusudbyder

Kurset udbydes af Faktakurser.