26 apr

Praktisk håndtering af skattesager

Tid 26-04-2017 09:30 - 16:30
Type Uddannelse
Sted Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Bliv klogere på den praktiske håndtering af skattesager. På kurset er der særligt fokus på bevisspørgsmålet - herunder bevisskøn/skatteskøn og værdiskøn. På kurset underviser Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing.

Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere tvister med SKAT. Kurset vil grundlæggende anskue problemstillingerne med praktikerens øjne.

Indhold

 • Hvornår er bevisspørgsmål relevant i civile skattesager?
 • Grundlæggende udgangspunkter for bevis i civile skattesager
 • Bevismidler i civile skattesager
 • Bevisværdien af givne oplysninger og forklaringer i civile skattesager
 • Bevisbedømmelsen i civile skattesager
 • Generelt om bevisbyrdens placering i civile skattesager
 • Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skatteyder påberåber sig et, for ham, gunstigt faktum, herunder om skærpelse og lempelse af bevisbyrden
 • Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skattemyndighederne påberåber sig et givet faktum til støtte for et skattekrav
 • Særligt om bevisskøn, værdiskøn og skatteskøn, herunder skønsmæssige indkomstansættelser, skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte en aftalt/selvangiven værdi/pris eller aftalt/selvangiven værdifordeling og interne bevisregler
 • Bevisbyrden for, at der består en given administrativ praksis inden for skatteretten
  • Hvornår foreligger der en administrativ praksis inden for skatteretten?
  • Hvornår foreligger der en for skattemyndighederne rets forpligtende, administrativ praksis?
  • Hvordan skatteyder i praksis kan påvise eksistensen af en administrativ praksis?
  • Hvordan skattemyndighederne i praksis kan påvise eksistensen af en administrativ praksis?
 • Særligt om bevisbyrden for, at der er tale om sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder den nye internationale omgåelsesklausul i dansk skatteret

Målgruppe

Advokater og revisorer med praktisk erfaring i skatteret.

Kursusudbyder

Kurset afvikles af Advokaternes HR.

Undervisere

Partner, advokat (H) Torben Bagge 

Senior Tax Manager Jørgen Frausing