23 sep

Nye ejendomsvurderinger – hele vejen rundt

Tid 23-09-2019 09:00 - 16:30
Type Uddannelse
Sted Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Pris 2800

Få et indblik i bl.a. ejendomsvurderingsloven, værdiansættelse af fast ejendom og fordeling af anskaffelsessummer.

Den nuværende ejendomsværdiskattelov og ejendomsskattelov ændres med en ny ejendomsskattelov, og der gennemføres en række initiativer, der skal sikre tryghed for boligejerne, bl.a. en rabatordning for nuværende boligejere, en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden.

Herudover kommer der en mulighed for at klage på ejendomsvurderingerne helt tilbage fra 2011.

Disse nye regler bør revisor kende, således at man kan rådgive sine klienter optimalt.

Følgende bliver gennemgået på kurset:

  • Ny ejendomsvurderingslove
  • Værdi ansættelse af fast ejendom ved salg til nærtstående
  • Ny vurderingsankenævns struktur
  • Indefrysning af stigninger i grundskyld
  • Erhvervsmæssig virksomhed eller ej (hobby/erhverv)
  • Fordeling af anskaffelsessummer
  • Videreførelse af vurderingerne, m.v.
  • Fremtidig lovgivning

Målgruppe

Kurset er primært henvendt til revisorer og andre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig med skatteretlige problemstillinger.

Undervisere

Advokat Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing.

Pris og tilmelding

DKK. 2.800. Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 2.520.

Da kurset afholdes af Revisupport, skal tilmelding ske til info@revisupport.dk, hvor der opgives kursusnr. C08.1

Obligatorisk efteruddannelse

Revision og erklæringer: 0 timer

Retlige krav & Standarder: 0 timer

Direkte & indirekte skatter: 8 timer