11 feb

Kom i dybden med nyheder på skatteområdet

Tid 11-02-2020 09:00 - 16:00
Type Uddannelse
Sted Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus
Pris 2495

Vær med når Torben Bagge og Jørgen Frausing fra TVC Advokatfirma i samarbejde med Karnov Group afholder heldagskursus, hvor du kommer i dybden med nyheder på skatteområdet.

 

På kurset vil bl.a. følgende emner blive gennemgået:

  • Udvalgte nye skattelove
  • Udvalgte aktuelle erhvervsretlige problemstillinger
  • Aktuelle skatteretlige problemstillinger
  • Udvalgte nye afgørelser

Efter deltagelse i kurset kender deltagerne den nyeste vedtagne skattelovgivning, som er relevant for personer, der driver virksomhed i privat regi, og personer, der driver virksomhed i selskabsregi.

Kursets to undervisere

De to undervisere er de samme som på de tre årlige seminarier. Begge har stor undervisningserfaring, da de årligt underviser på en lang række kurser, primært for advokater og revisorer.

Torben Bagge 

Advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Torben er forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskabsvæsen. Torben er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing

Registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.

Kurset koster kr. 2.495 ekskl. moms.