31 okt

Hovedaktionæreres samlede økonomi

Tid 31-10-2017 08:30 - 16:30
Type Uddannelse
Sted SCANDIC HOTEL, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde

Få klar besked om de problemstillinger, du bør være opmærksom på i forbindelse med hovedaktionærbeskatning. For at kunne rådgive hovedaktionærer optimalt, skal man hele tiden være på forkant med udviklingen, og dermed kende den nyeste praksis om aktionærbeskatning, herunder den omfangsrige ikke-offentliggjorte praksis.

Hovedaktionærbeskatning er et område, hvor der hele tiden kommer nye afgørelser, og hvor praksis løbende udfordres af SKAT.

På dette kursus inddrages i betydeligt omfang ikke-offentliggjorte afgørelser. Undervisningen er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne, og følgende emner gennemgås: 

 • Ny relevant lovgivning vedrørende hovedaktionærbeskatning bl.a.
  • Kvalifikation af selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab
  • Nedsættelse af bo- og arveafgift og skærpelse af pengetanksreglerne
 • Nyeste praksis vedrørende maskeret udlodning – muligheder og faldgrupper, herunder
  • Beskatning fri bil, bolig og båd
  • Værdiansættelse af aktiver og passiver ved samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet.
  • Muligheden for at bruge selskabets midler til at købe aktiver i hovedaktionærens interesse uden at dette i sig selv medfører beskatning.
 • Praktisk håndtering af aktionærlån – seneste nyt
 • Generationsskifte via forlods udbytteret A/B-model; nyeste praksis
 • Medarbejderaktier
 • Optimal aflønning af hovedaktionæren
 • Genindførsel af omkostningsgodtgørelse for juridiske personer, herunder aktie- og anpartsselskaber.

Målgruppen for kurset er personer, der i praksis arbejder med skatteretlige problemstillinger i forhold til hovedaktionærbeskatning.

Når kurset er gennemført, har du styr på:

Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål. Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Kurset tæller 7,5 timer i kategorien ”Direkte og indirekte skatter” (DI).

Undervisere:

Torben Bagge, advokat (H), Partner, i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteafdeling, der p.t. består af 16 jurister. Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater og ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. 

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har en meget betydelig undervisningserfaring.

Kurset udbydes af Lokalgruppen.