17 nov

Hovedaktionærbeskatning - muligheder og faldgruber 2016

Tid 17-11-2016 09:00 - 16:00
Type Uddannelse
Sted Aarhus

Torben Bagge og Jørgen Frausing supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området som i et betydeligt omfang er præget af utrykte ikke offentliggjorte afgørelser.

”Hovedaktionærbeskatning  - muligheder og faldgruber 2016” - supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området som i et betydeligt omfang er præget af utrykte ikke offentliggjorte afgørelser. Den ny skattelypakke fra 2015 samt afskaffelse af formueskattekursen har betydelig konsekvens på en række hovedaktionærdispositioner, som behandles på kurset. Der udleveres kursusmateriale af meget høj faglig kvalitet som kan bruges direkte i rådgivning af kunder og tvister med SKAT. Indeholder mange utrykte ikke offentliggjorte afgørelser.

Hovedpunkter: 

 • Værdiansættelse af ejendomme og andre formueaktiver ved interne overdragelser - muligheder og faldgruber

 • Mulighederne for at fortryde en hovedaktionærdisposition så man undgår en utilsigtet beskatning

 • Afskaffelse af formueskattekursen

 • Frist reglerne for hovedaktionærdispositioner

 • Den ny skattelypakke – konsekvenser af visse hovedaktionærdispositioner

 • De nye aktionærlåneregler - nyeste praksis

 • Personalegoder, bilordning, fribolig mv. - særligt fokusområde fra SKAT samt nyeste praksis  på området

 • Maskeret udlodning - nyeste praksis

 • Ny klagerstruktur. Betydningen heraf for håndtering af tvister med SKAT 

 • Fraflytning til udlandet - muligheder og faldgruber

 • Valg af virksomhedsform i forhold til hvad der er skattemæssigt mest optimalt
   

Brugbart kursusmateriale  af høj faglig kvalitet:

Der udleveres materiale af høj faglig kvalitet som kan bruges direkte i rådgivning af kunder og i tvister med SKAT. Indeholder mange utrykte/ikke offentliggjorte afgørelser.

Manglende offentliggørelse af ”vundne” hovedaktionærsager:
Det er generelt kendetegnende, at der i betydeligt omfang inddrages ikke-offentliggjorte afgørelser. Der synes således at være en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber.
 
Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en evt. tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med, at man yder skatterådgivning.
 
På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. 

NB. Kurset udbydes af Økonomi & Personale