6 dec

Håndtering af skattesager og henvendelser fra SKAT

Tid 06-12-2016 09:00 - 16:00
Type Uddannelse
Sted Horsens

Bliv klogere på håndtering af skattesager og henvendelser fra SKAT, herunder bindende svar, omgørelse, selvangivelsesomvalg, skatteforbehold, syn og skøn.

I praksis gælder det om at undgå tvister med SKAT, og hvis de opstår, at man opnår bedst mulige resultat. Udfaldet af en dialog og en eventuel tvist med SKAT er meget afhængig af, hvordan dette håndteres, herunder særligt hvilke oplysninger man starter med at give til SKAT.

Formålet med kurset er at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere SKAT og eventuelle skattesager.

Kurset vil grundlæggende anskue problemstillingerne med praktikerens øjne. På kurset vil der blive fokuseret på, hvordan man i praksis bør agere, når man får henvendelser fra SKAT, og hvis der opstår en tvist med SKAT. På kurset vil mulighederne for at ”fortryde” med skattemæssig virkning tillige blive gennemgået, hvilket kan være relevant i tilfælde, hvor man ikke ønsker en tvist med SKAT, eller hvis man har tabt tvisten med SKAT.

I forbindelse med kurset vil bl.a. følgende emner blive gennemgået: 

 • Håndtering af henvendelser fra SKAT – hvad er det klogt at sige og udlevere til SKAT?
 • Overordnet om håndtering af skatte- og afgiftssager.
 • Fastlæggelse af strategien i skatte- og afgiftssager.
 • Hensyn, der med vægt taler for at føre en sag; også selvom selve skattesagen måske ikke kan vindes.
 • Hvor skal ”slaget” slås?
 • Bevis i skattesager, herunder om mulighederne for syn og skøn.
 • Procesøkonomi, herunder reglerne om omkostningsdækning.
 • Skal man søge henstand eller betale skatte- eller afgiftskravet, herunder reglerne om henstand.
 • Fordele og ulemper ved at afvente afgørelse i tilsvarende sag.
 • Mulighederne for omgørelse og selvangivelsesomvalg – relevant hvis man ikke ønsker at føre sag eller sagen er tabt.
 • Kan man forbedre sine muligheder for efterfølgende adgang til omgørelse, herunder reglerne om skatteforbehold.
 • Forebyggelse af skattesager, herunder reglerne for bindende svar.

Kurset udbydes af Kursusgruppen