24 apr

Gratis morgenseminar om aktuel skat og SkatteGuiden

Tid 24-04-2017 09:00 - 11:00
Type Morgenseminar
Sted Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Vær på forkant med udviklingen og undgå fejl i skatterådgivningen. TVC Advokatfirma og Karnov Group inviterer til morgenseminar om aktuelle emner på skatteområdet. Du vil samtidigt få en demonstration af SkatteGuiden, Karnovs nye skatteværktøj for revisorer.

Aktuel Skat

Senior Tax Manager Jørgen Frausing fra TVC Advokatfirma fortæller om de nyeste aktuelle emner på skatteområdet, hvor rådgiver netop nu skal være opmærksom på den seneste udvikling.

Der er kommet nye afgørelser vedrørende virksomhedsskatteloven, hvor det ser ud til, at SKAT prøver at skærpe beskatningen, og så er der også nyt om hovedaktionærbeskatningen.

Desuden er der fremsat to nye lovforslag, som bl.a. ændrer ved fradragsmulighederne ved investering i 10-mandsprojekter i skattemæssigt transparente selskaber, hvor deltagerne alene hæfter begrænset for selskabets forpligtelser, f.eks. partner- og kommanditselskaber, og hvor den pågældende deltager ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Underskud fra investeringer i sådanne 10-mandsprojekter vil ifølge forslaget kun kunne fradrages i senere overskud fra samme investering. Herudover er der lovgivning på vej om, at lønmodtagere, der er ansat i et skattemæssigt transparent selskab, f.eks. et partner- eller kommanditselskab, og som erhverver en andel af selskabet, ikke alene som følge af selve erhvervelsen af ejerandelen anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Udvalgte nye lovforslag
    • Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter
    • Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab
  • Seneste nyt vedr. virksomhedsskatteordningen
  • Seneste nyt vedr. hovedaktionærer

SkatteGuiden

SkatteGuiden hjælper revisor til at løse konkrete skatteopgaver af A til Z. Guiden vejleder i arbejdsprocessen med køreplan, fordele og ulemper og faldgruber.

Guiden stiller brugeren en række spørgsmål om klientens forhold, og på grundlag af de indtastede svar og beløb danner guiden løsningen på opgaven og udfylder samtidig dine arbejdspapirer, beregninger, dokumenter samt breve til kunden, SKAT og Erhvervsstyrelsen.

SkatteGuiden sikrer, at alle regler og betingelser for at løse opgaven er opfyldte.

Ved at anvende SkatteGuiden minimerer du risikoen for at begå fejl, og du sparer tid i planlægningen, udførelsen og rapportering af opgaverne. De revisorer, der anvender SkatteGuiden siger, at de nu kan løse opgaverne på den halve tid. Desuden er SkatteGuiden så nem at anvende, at alle medarbejdere i revisionsvirksomheden kan bruge den. Dermed kan firmaet løse flere rådgivningsopgaver selv, uden at indhente ekspertbistand eller sende opgaven ud af huset.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Virksomhedsomdannelse
  • Aktieombytning
  • Virksomhedsordningen