30 nov

Generationsskifte og omstrukturering af familieejede virksomheder

Tid 30-11-2017 09:00 - 16:00
Type Uddannelse
Sted Vejle

2017 har indtil videre budt på flere spændende generationsskiftenyheder: nedsættelse af bo- og gaveafgiften for ikke-finansielle virksomheder, nye fristregler og guidelines til værdiansættelse. Bliv opdateret på alt dette og mange andre aktuelle skatteretlige problemstillinger, muligheder og faldgruber omkring generationsskifte og omstrukturering.

Få indblik i de nyeste lovændringer med betydning for generationsskifte og omstrukturering af familieejede virksomheder. Bliv klogere på de nye regler for bo- og gaveafgift, nyt om pengetankreglen og generationsskifte med succession.

Du bliver klædt på til at håndtere generationsskifte og omstrukturering med øje for de skattemæssige faldgruber og muligheder.

På kurset får du indsigt i følgende emner:

1. Valg af den rigtige generationsskiftemodel

På kurset får du indblik i de forskellige generationsskiftemodeller, herunder de skattemæssige konsekvenser og begrundelse for, hvornår den enkelte model vælges samt gennemgang af lovændringer og nyeste praksis. Fokus er på A/B-modellen og overdragelse med succession, herunder pengetankreglen.

2. Finansieringsmuligheder – herunder nedsættelse af bo- og gaveafgift

Du får tillige indblik i finansieringsmulighederne i forbindelse med et generationsskifte, gaver og gældsbreve. Centralt er de nye regler om nedsættelse af gaveafgift for erhvervsaktive virksomheder, lavt forrentede lån til medarbejdere samt praksis vedrørende udlån fra VSO.

De nye regler om nedsættelse af gaveafgift for erhvervsaktive virksomheder behandles selvstændigt. Fokus vil være på, hvilken personkreds, der omfattet af de nye regler samt de forskellige besparelsesmuligheder. Derudover får du indblik i krav til virksomheden, til overdrager og til erhverver.

3. Værdiansættelse - fra standardiserede regler til individuel vurdering

Der er interessant nyt vedrørende værdiansættelse af fast ejendom. Du får kendskab til den nye lovgivning, dens ikrafttrædelsestidspunkt og mulighederne for at disponere, inden loven får virkning, set ud fra et generationsskifteperspektiv. Vi berører også værdiansættelse af unoterede kapitalandele samt konceptet ”Nøgen ind/nøgen ud”.

Du får desuden svar på, om bindende svar fortsat har relevans i generationsskifter.

4. Skattefrie omstruktureringer

Få styr på mulighederne for skattefrie omstruktureringer, herunder aktieombytning, spaltning, fusion, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse. Vi ser på de interessante nye afgørelser samt de seneste lovændringer.

Underviserne belyser ejertidsnedslag, som ofte går i glemmebogen – dette kan medføre væsentlige besparelser i generationsskifte, men samtidig problemer for den rådgiver, der overser det. Få styr på hvilke omstruktureringer, der overlever nedslaget og anvendelse af nedslaget i praksis.

5. Generationsskifte af personlig virksomhed ved anvendelse af partnerselskab

Bliv klogere på de nye regler vedrørende partnerselskaber og hvordan disse kan spille en rolle i generationsskifte. Vi belyser i den forbindelse relevante emner som topskattegrænse og passiv virksomhed.

6. Generationsskifte til fonde

Du får overblik over reglerne for beskatning af fonde og stifter samt kendskab til, hvordan fonde kan anvendes i forbindelse med generationsskifte. Underviserne giver indblik i seneste status på succession ved overdragelse til fonde.

7. Til døden eller vi selv os skiller – om ægtefællers økonomiske forhold

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2018 vedtaget en helt ny lov om ægtefællers økonomiske forhold. En klar formueordning er en væsentlig del af fundamentet for generationsskifte, både før, under og efter. Vi sætter fokus på de nyheder og ændringer, der er særligt relevante i generationsskifte, herunder sumsærejet, ægtepagt ved gaver mv.

 

Målgruppe

Revisorer, advokater og andre som rådgiver omkring generationsskifte og omstrukturering.

Undervisningsformen

Hovedsageligt foredrag fra underviserne, men med plads til dialog, spørgsmål og konkrete eksempler

Forudsætninger

Kendskab til og erfaring med generationsskifte og omstrukturering.

Underviserne

Partner, advokat (L) Morten Breum-Leer og advokat Esben Holm, TVC Advokatfirma

Obligatorisk efteruddannelse

Kurset tæller 7 timer under ”Skat” for revisorer.

 

Kurset udbydes af Økonomi & Personale