7 maj

Få indblik i reglerne i den nye ferielov

Tid 07-05-2019 09:00 - 11:00
Type Morgenseminar
Sted TVC Advokatfirma, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj

TVC Advokatfirma inviterer til morgenmøde tirsdag den 7. maj kl. 9.00-11.00 om den nye ferielov.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, og det medfører en række radikale ændringer ift. den nuværende ferielov. Som arbejdsgiver er der derfor allerede nu god grund til at gøre sig nogle overvejelser, navnlig i forbindelse med den kommende overgangsordning.

En af de væsentligste ændringer ved den nye ferielov er, at vi fremadrettet har ”samtidighedsferie”, hvilket vil sige, at ansatte fra den første arbejdsdag optjener 2,08 feriedage pr. måned. Der vil således ikke længere være tale om, at ferien optjenes i ét kalenderår, for derefter at blive afviklet i det efterfølgende ferieår, der løber fra den 1. maj i året efter og 12 måneder frem.

Overgangen til den nye ordning rejser en lang række praktiske problemer, herunder spørgsmålet om hvorvidt arbejdsgiveren ønsker at indbetale ferie optjent i overgangsperioden til en fond, eller om arbejdsgiveren vil beholde pengene, indtil de forfalder.

Først til mølle - tilmeld dig i dag

Du kan tilmelde dig morgenmødet ved at sende en e-mail til kfi@tvc.dk senest den 2. maj 2019, hvori du oplyser navn og virksomhed. Morgenmødet foregår hos TVC Advokatfirma, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj.