5 nov

Aktuel skat for advokater

Tid 05-11-2019 09:00 - 16:00
Type Seminar
Sted Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris 2650

Forudse skattemæssige faldgruber og muligheder vedrørende den rådgivning, du yder til erhvervsklienter.

Som deltager vil du blive inddraget i undervisningen. De to undervisere svarer løbende på spørgsmål.

Undervejs vil underviserne i betydeligt omfang inddrage ikke-offentliggjorte afgørelser. Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. På mange områder tegner der sig et mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at du er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

Alle deltagere får udleveret et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Læs programmet og tilmeld dig her.