9 jan

Aktuel skat

Tid 09-01-2017 09:00 - 17:00
Type Uddannelse
Sted Radisson Blu Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

På kurset i Aktuel skat gennemgås den nye skattelovgivning, ligesom kommende lovinitiativer omtales. Du får desuden indblik i udvalgte nye bekendtgørelser og styresignaler fra SKAT og udvalgt ny praksis.

Skattelovgivningen ændres hele tiden dels via lovgivningen, dels via de mange tusinde afgørelser, der hvert år træffes på skatteområdet.

Kurset Aktuel skat er derfor en sammensætning af ny lovgivning og aktuelle skatteretlige emner.

Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag. Kursusmaterialet indeholder bl.a. mange ikke-offentliggjorte afgørelser, herunder afgørelser, hvor skatteyder har fået medhold.

Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing underviser på kurset, som udbydes af Fakta Kurser.