29 aug

Aktuel SKAT

Tid 29-08-2019 09:00 - 16:00
Type Gå-hjem-møde
Sted Hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

Få indblik i den nyeste skattelovgivning og kommende lovinitiativer samt udvalgte nye bekendtgørelser og styresignaler fra Skattestyrelsen og udvalgt ny praksis, herunder ikke-offentliggjorte afgørelser.

Dette kursus er en sammensætning af ny lovgivning og aktuelle skatteretlige emner. Kurset omfatter lovgivning vedtaget i folketingsåret 2018/2019 samt relevante nye lovforslag, der bliver fremsat i folketingsåret 2019/20, og nogle aktuelle skatteretlige emner.

Efter deltagelse i kurset kender deltagerne den nyeste, vedtagne skattelovgivning og de seneste skatteretlige problemstillinger, som Skattestyrelsen fokuserer på vedrørende personer, der driver virksomhed i privat regi, og personer, der driver virksomhed i selskabsregi.

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

  • Udvalgte nye skattelove vedtaget i folketingssamlingen 2018/19, herunder:
  • Initiativer mod sort arbejde m.v.
  • Aktiesparekontoloven
  • Afbureaukratisering af forskerskatteordningen
  • Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien
  • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter
  • Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.
  • Vigtige styresignaler udsendt i 2019

Herudover vil der blive gennemgået 3-4 aktuelle emner, hvor rådgivere typisk har nogle udfordringer, eller hvor Skattestyrelsen aktuelt rejser sager. 

Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser

Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. For at tegne et mere nuanceret billede af gældende skatteret inddrager underviserne Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing derfor ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med Skattestyrelsen samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.