24 jan

Aktuel skat

Tid 24-01-2017 10:00 - 17:00
Type Uddannelse
Sted Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Få indblik i bl.a. ændringerne af virksomhedsskatteloven, udlån fra virksomhedsskatteordningen, forlods udbytteret, maskeret udlodning herunder udvalgt nyere praksis samt optimal aflønning af hovedaktionær.

Virksomhedsskatteloven er igen ændret, og i den forbindelse skal rådgiver være opmærksom på, hvilke nye muligheder/skærpelser denne ændring af lovgivning giver.

Udlån af midler fra virksomhedsskatteordningen er et område, hvor SKAT skærper praksis, og hvor udlån ofte bliver en hævning i virksomhedsskatteordningen.

Anvendelse af en forlods udbytteret er en mulig måde at generationsskifte på. SKAT har de sidste par år haft fokus på denne form for generationsskifte, hvorfor den nyeste udvikling gennemgås.

Maskeret udlodning gennemgår beskatningen af dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen, da disse ofte giver anledning til skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning. I den forbindelse fokuseres på, hvilke priser og vilkår som man kan forvente, at SKAT vil acceptere ved sådanne dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen. Der vil tillige være fokus på, hvordan ejerkredsen undgår utilsigtet beskatning af rådighed over selskabets aktiver, eksempelvis biler og boliger.

Optimal aflønning af hovedaktionærer handler om, ud fra et skattemæssigt synspunkt, at lave den optimale lønpakke til hovedaktionæren.

Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing underviser på kurset, som udbydes af Danske Advokater.