22 nov

Aktuel SKAT 2017

Tid 22-11-2017 09:00 - 16:00
Type Uddannelse
Sted København

Få indblik i alt aktuel vedrørende SKAT. Dette kursus sætter fokus på hovedaktionærdispositioner, den nye generationsskiftepakke samt ny skatteindberetningslov.

Hovedpunkterne for kurset ser således ud:  

 • Ny generationsskiftepakke

 • Ny skatteindberetningslov – konsekvenser for arbejdsgivere

 • Ny skattekontrollov – konsekvenser for arbejdsgivere

 • Hovedaktionærbeskatning – optimal aflønning

 • Rette indkomstmodtager – SKAT rejser sager, hvor hovedaktionæren betaler 112 kr. i skat, hver gang, han har tjent 100 kr.

 • Seneste nyt vedrørende beskatning af fri bil og bolig

 • Lønudgifter – SKAT begrænser fradrag for visse lønudgifter

 • Skattefrie kørselsgodtgørelser – SKAT rejser en del sager p.t.

 • Genoptagelse af afskrivning på blandede ejendomme – nyt styresignal

 • Seneste nyt vedrørende maskeret udlodning

 • Seneste nyt vedrørende aktionærlån

 • Udvalgte nye love

 • Udvalgte nye styresignaler

På kurset vil der være særlig fokus på virksomheder, der drives i aktie- og anpartsselskabsform, herunder særligt dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen, da disse ofte giver anledning til skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning. I den forbindelse fokuseres på hvilke priser og vilkår, som man kan forvente, at SKAT vil acceptere ved sådanne dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen.

Der vil tillige være fokus på, hvordan ejerkredsen undgår utilsigtet beskatning af rådighed over selskabets aktiver, eksempelvis biler og boliger. Det vil blive gennemgået, hvordan man bør agere, hvis der er opstået et aktionærlån, så man undgår beskatning af ”varm luft”.

Der vil være fokus på de muligheder, der er for skattemæssig optimering for erhvervsdrivende, der driver virksomhed i aktie- og anpartsselskabsform.

Herudover vil vi kigge på den seneste udvikling, hvor lønudgifter ikke altid er en fradragsberettiget omkostning.

På lovgivningsfronten bliver skattekontrolloven moderniseret, og som følge af det kommer der en ny skatteindberetningslov.

Lovgivningsmæssigt er der også sket ændringer i generationsskiftereglerne, som vil blive gennemgået.

Undervisningsmetode

Undervisningen er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne. Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål. Det er videre generelt kendetegnende, at der i betydeligt omfang inddrages ikke-offentliggjorte afgørelser.

Der synes således at være en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med, at man yder skatterådgivning.

Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Målgruppe

Revisorer, advokater, ansatte ved SKAT og andre som rådgiver inden for skatteretten. 

Instruktører

Partner, Advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing

Godkendt efteruddannelse
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i kategorien 'Skat'.
Kurset udbydes af Økonomi & Personale