16 nov

Aktuel Skat 2016

Tid 16-11-2016 09:00 - 16:00
Type Uddannelse
Sted Vejle

Få indblik i det seneste års ny lovgivning inden for personbeskatning, udvalgte afgørelser fra skat med principiel betydning. Udvalgte spørgsmål inden for virksomhedsskatteordningen og udvalgte afgørelser hvor SKAT har haft særlig fokus er også en del af kurset.

Gennemgangen af seneste års ny lovgivning inden for personbeskatning, udvalgte afgørelser fra skat med principiel betydning. Udvalgte spørgsmål inden for virksomhedsskatteordningen er medtaget som særlig fokusområde. Udvalgte afgørelser hvor SKAT har haft særlig fokus, herunder ophør og indtræden af fuld skattepligt for fysiske personer indgår også på kurset som særligt tema.

Kursusmateriale:
Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag. Kursusmaterialet indeholder bl.a. mange ikke-offentliggjorte afgørelser, herunder afgørelser, hvor skatteyder har fået medhold.

Kursets indhold:

Gennemgang af udvalgt ny lovgivning, vedtaget i folketingsåret 2015/2016, herunder:
 • Retssikkerhedspakker
 • Udskydelse af forældelsesfrister
 • Justering af erhvervsbeskatning, som bl.a. omfatter endnu nogle ændringer af virksomhedsskatteloven
 • Ny Boligjobordning
 • Nye regler for medarbejderaktier
 • Nedsættelse af bo- og arveafgiften for erhvervsvirksomheder
 • Ændringer af regler om fastættelse af den offentlige ejendomsværdi 
 • Ny lov på vej om klageadgang over den offentlige ejendomsvurdering


Seneste nyt vedrørende virksomhedsskatteloven, herunder: 

 • Hvornår det udløser beskatning, hvis aktiver i virksomhedsskatteordningen stilles til sikkerhed for gæld, der ikke er medtaget i virksomhedsskatteordningen
 • Hvornår bankernes almindelige modregningsadgang kan udløse beskatning, da modregningsadgangen anses som en sikkerhedsstillelse.
 • Om den aktivitet, der udøves, opfylder kravene til at være erhvervsmæssig virksomhed, således at den kan placeres i
 • virksomhedsskatteordningen, herunder bevirke, at der sker udskydelse af beskatning af opsparet overskud.
 • Hvornår udlån af midler fra virksomhedsskatte-ordningen fører til, at det udlånte beløb anses for hævet med deraf følgende beskatning, samt hvad der gælder i forhold til sælgerfinansiering i forbindelse med eksempelvis generationsskifte.
 • Mulighederne for omvalg
 • Ophørsbeskatning


Udvalgte afgørelser indenfor områder, hvor SKAT har særlig fokus, herunder ophør og indtræden af fuld skattepligt for fysiske personer

Gennemgang af reglerne for, hvornår fysiske personer har fradragsret for tab på fordringer, samt hvornår de skal beskattes af tilsvarende gevinster

 

NB. Kurset udbydes af Økonomi & Personale